Při tomto vyšetření se zobrazuje zevní genitál, pochva a děložní čípek v násobném zvětšení pomocí přístroje, tzv. kolposkopu.   Vyšetření pak probíhá jako běžné gynekologické vyšetření v zrcadlech.
Během vyšetření jsou na pozorovanou oblast aplikována činidla,  nejčastěji 5% roztok kyseliny octové, jejímž cílem je zvýraznit případné přednádorové změny. V případě podezření na přednádorový stav je ještě připojena biopsie, tzn. odebrání malého vzorku tkáně pomocí kleštiček k histologickému vyšetření. Expertní kolposkopii může provádět pouze zkušený specialista.