CENÍK VÝKONŮ NEHRAZENÝCH Z VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

Jednorázové zrcadlo včetně likvidace                                                                      30 Kč

vyšetření cytologie metodou LBC (Liquid Based Cytology) na přání klientky 550,- Kč
 

HPV typizace (určení přítomnosti lidských papilomavirů) na přání klientky

1000 Kč
 

vyšetření cytologie metodou LBC včetně HPV typizace na přání klientky

 

 

těhotenský test

1550,- Kč

 

60,- Kč

test na skryté krvácení ve stolici (nad rámec plateb zdravot. poj.) 70,- Kč
administrativní úkon (potvrzení pro komerční pojišťovny, vyplnění potvrzení apod.) 100,- Kč
vypsání žádosti na lázeňskou léčbu 250,- Kč
ovulační testy 250,- Kč
vyšetření onkol. cytologie (2.odběr v roce na přání pacientky) 300,- Kč
ultrazvukové vyšetření (nad rámec úhrad zdravot. pojišťovnou) 380,- Kč
provedení indukce ovulace 450,- Kč
prohlídka na žádost zaměstnavatele 850,- Kč
prohlídka před umělým ukončením těhotenství + žádost 900,- Kč
Vyšetření trombofilních mutací (faktor V a II, protein S,C) za každou mutaci

 

 

vakcína Gardasil (dávka)

 

1000Kč

 

 

 

2100,- Kč

vakcína Cervarix (dávka) 1800,- Kč
vakcína Gardasil 9 (dávka) 4100,- Kč
IUD klasické (Cu) 1100,- Kč
Mirena 5600,- Kč
Jaydess 4900,- Kč
Levosert 3700,- Kč
Kyleena 6100,- Kč

Ceník pro nepojištěné klientky

Gynekologické vyšetření 600 Kč
UZ vyšetření 400 Kč
Gynekologické vyšetření + ultrazvuk 900 Kč
Cytologie děložního čípku + zhodnocení cytologickou laboratoří 400 Kč
Administrativní úkon á 15 min 150 Kč
   

 

 

 

 

Platnost ceníku od 6. 5. 2019