Hysteroskopie je jeden z nejčastějších gynekologických zákroků a je to endoskopická metoda, která umožňuje pomocí tenkého optického přístroje prohlédnout dutinu děložní, případně odebrat vzorek tkáně k histologickému vyšetření.

Podstatnou výhodou ambulantní hysteroskopie je provedení tohoto výkon bez celkové narkózy. Není tedy nutné vyšetření praktickým lékařem s laboratorními odběry a odpadá následné anesteziologické vyšetření. Výkon je prováděn bez lačnění a samozřejmě i bez hospitalizace. Bolestivost výkonu je pacientkami srovnávána s menstruačními obtížemi. Doba výkonu je obvykle 10-15 minut, pacientka může komunikovat s lékařem a o nálezu je bezprostředně informována. Po zákroku při nekomplikovaném průběhu pacientka za 15-30 minut odchází domů. Velkou výhodou je i fakt, že pacientky nemají absenci v zaměstnání spojenou se zákrokem v nemocnici, stejně tak není potřeba pracovní neschopnost.