CENÍK VÝKONŮ NEHRAZENÝCH Z VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

Jednorázové zrcadlo včetně likvidace                                                                          30 Kč

vyšetření cytologie metodou LBC (Liquid Based Cytology) na přání klientky 550,- Kč
 

HPV typizace (určení přítomnosti lidských papilomavirů) na přání klientky

1000 Kč
 

vyšetření cytologie metodou LBC včetně HPV typizace na přání klientky

těhotenský test

1550,- Kč

 

60,- Kč

test na skryté krvácení ve stolici (nad rámec plateb zdravot. poj.) 70,- Kč
administrativní úkon (potvrzení pro komerční pojišťovny, vyplnění potvrzení apod.) 100,- Kč
vypsání žádosti na lázeňskou léčbu 250,- Kč
ovulační testy 250,- Kč
vyšetření onkol. cytologie (2.odběr v roce na přání pacientky) 300,- Kč
ultrazvukové vyšetření (nad rámec úhrad zdravot. pojišťovnou) 400,- Kč
provedení indukce ovulace 450,- Kč
prohlídka na žádost zaměstnavatele 900,- Kč
prohlídka před umělým ukončením těhotenství + žádost 950,- Kč
DEPO-PROVERA + aplikace 400,-Kč
Vyšetření trombofilních mutací (faktor V a II, protein S,C) za každou mutaci
 
vakcína Gardasil (dávka)

1000Kč
 
2200,- Kč

vakcína Cervarix (dávka) 1900,- Kč
vakcína Gardasil 9 (dávka) 4200,- Kč
IUD klasické (Cu) 1400,- Kč
Mirena 5900,- Kč
Jaydess 5100,- Kč
Levosert 4000,- Kč
Kyleena 6100,- Kč
Ceník pro nepojištěné klientky
Gynekologické vyšetření 600 Kč
 

UZ vyšetření

 

400 Kč

 

Gynekologické vyšetření + ultrazvuk

900 Kč
Cytologie děložního čípku + zhodnocení cytologickou laboratoří

 

Administrativní úkon á 15 min

400 Kč

150 Kč

Platnost ceníku od 1. 3. 2020