CENÍK VÝKONŮ NEHRAZENÝCH Z VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

Jednorázové zrcadlo                                                                         30 Kč

vyšetření cytologie metodou LBC                                                   650 Kč

vyšetření cytologie metodou LBC včetně HPV                               1700 Kč

vyšetření cytologie nad rámec úhrady pojišťovny                            500 Kč

ultrazvukové vyšetření nad rámec úhrady pojišťovny                      500 Kč

vyšetření HPV nad rámec úhrady pojišťovny                                  990 Kč

komplexní gynekologické vyšetření samoplátce                               1500 Kč

(gynekologické vyšetření, ultrazvuk, cytologie)

prohlídka na žádost zaměstnavatele                                                 1000 Kč

prohlídka před umělým ukončením těhotenství + žádost                 1000 Kč

vakcína Gardasil (1 dávka)                                                               2400 Kč

vakcína Cervarix (1 dávka)                                                               2100 Kč

vakcína Gardasil 9 (1 dávka)                                                            4400 Kč

nitroděložní tělísko s mědí                                                                1500 Kč

nitroděložní tělísko Levosert                                                            4200 Kč

nitroděložní tělísko Jaydess                                                              5300 Kč

nitroděložní tělísko Mirena                                                               6200 Kč

Depo-Provera + aplikace                                                                  450 Kč

administrativní úkon                                                                         300 Kč

 

Platnost ceníku od 15. 3. 2021