Titul, jméno, příjmení: doc. MUDr. Jaroslav  Klát, Ph.D.

 

Pregraduální vzdělání
1988-1994 Lékařská fakulta UP Olomouc
Odborné vzdělání (postgraduální) a kvalifikace
2009 Doktorský studijní program (PhD.), LF UP Olomouc
2002 Atestace II. stupně z oboru Gynekologie a porodnictví
1997 Atestace I. stupně z oboru Gynekologie a porodnictví
2011 Atestace z onkogynekologie
2020 Habilitační řízení (doc.) LF Univerzita Karlova Plzeň

 

Zaměstnání dřívější a současné
1994 – dosud Fakultní nemocnice Ostrava, Gynekologicko-porodnická klinika

Vedoucí lékař onkogynekologického centra

 

Pedagogická činnost
2014- dosud Lékařská Fakulta, Ostravská Univerzita, Ostrava
2004-2014 Zdravotně sociální fakulta OU, externí

 

Vědecko-výzkumná činnost
Spoluřešitel

2016-2019

Agentura pro zdravotnický výzkum. Číslo projektu: 16-34152A

Senzitizace karcinomů vaječníku k experimentálním terapeutickům dílenou inhibicí CDK12 kinázové aktivity

Hlavní řešitel

2015-2017

Projekt Institucionální podpory č.2 RVO-FNOs/2015. L1CAM ( L1 Cell Adhesion Molecule) jako negativní prognostický marker časných stadií karcinomu endometria
Spoluřešitel

200-2006

IGA MZ ČR  NR 8144-3/2004: Význam detekce sentinelové uzliny u časných stádií cervikálního karcinomu. 2004-2006
Odborný spolupracovník

(Principal Investigator)

Klinické studie fáze II a III: SOV01, SOV02, SOV03, MILO, SOLO, Solstice, Imagyne, Ariel 4, Prima, Orzora, Opinion

 

ZAHRANIČNÍ KURZY:

28.5. – 1.6.2007          E.G.E.S Laparoscopic training center Sacro Cuore-Don Calabria Hospital, Negrar, Italy

                                   Master Endoscopic Surgery and Suturing

  1. – 21.6.2008 Salzburg, Austria

Salzburg Weill Cornell Seminar in Obstetrics and Gynecology

  1. – 6.3.2014 Tubigen Germany

Advanced Course on Abdomino-Pelvic laparoscopic Surgical Anatomy

and Radical Surgery

 

 

ZAHRANIČNÍ STÁŽE

1 – 31.10.2007            Imperial College Healthcare, Hammersmith Hospital, London, UK

Prof. Christina Fotopoulou,

 

ČLENSTVÍ VE VĚDECKÝCH SPOLEČNOSTECH

Česká gynekologicko-porodnická společnost ČLS JEP

Onkogynekologická sekce ČGPS, Endoskopická sekce ČGPS

Onkologická společnost ČLS JEP

International Gynecologic Cancer Society

 

Good Clinical Practice: 09/ 2018

 

Titul, jméno, příjmení: MUDr. Veronika Lattová, Ph.D.

 

Pregraduální vzdělání  
1996-2003 Lékařská fakulta UP Olomouc
   
Odborné vzdělání (postgraduální) a kvalifikace  
2011 Atestace II. stupně z oboru Gynekologie a porodnictví
2019 Doktorandské studium (Ph.D.) LF UP Olomouc
 

Zaměstnání dřívější a současné

 
2003-2006 Fakultní nemocnice Ostrava, Gynekologicko-porodnická klinika
2009-  dosud Fakultní nemocnice Olomouc, Gynekologicko-porodnická klinika

 

Pedagogická činnost  
2009- dosud Lékařská Fakulta,  Univerzita Palackého, Olomouc

ČLENSTVÍ VE VĚDECKÝCH SPOLEČNOSTECH

Česká gynekologicko-porodnická společnost ČLS JEP