Konizace patří k malým gynekologickým výkonům, během kterého se odstraní část děložního čípku. Odstraněná část má často tvar kuželu (konusu), po kterém je výkon pojmenován. Operace se obvykle provádí u žen, které mají již histologicky potvrzené přednádorové změny na děložním čípku, popřípadě pro tyto změny svědčí abnormální cytologický a kolposkopický nález.

Podstatnou výhodou ambulantní konizace je provedení zákroku bez celkové narkózy- uspání. Není tedy nutné předoperační vyšetření a následné anesteziologické vyšetření. Výkon je prováděn bez lačnění a samozřejmě i bez hospitalizace.

Zákrok je prováděn v lokální anestézii- po znecitlivění děložního čípku. Následně je odstraněna zasažená část děložního čípku pomocí elektrokoagulační kličky. Tato tkáň je odeslána k dalšímu histologickému vyšetření k vyloučení nádorových změn.

Po zákroku je nutné dodržet 3-5 dní šetřící režim (zvláště nezvedat těžká břemena a nechodit na dlouhé procházky). Hojící procesy na děložním čípku pak probíhají 4-6 týdnů, což se může projevit  lehkým špiněním nebo i zvýšeným výtokem (10-14 dnů). Po tuto dobu byste neměla mít pohlavní styk, sportovní aktivitu (riziko krvácení) a nekoupat se ve veřejných bazénech (riziko infekce).

Kontrolní cytologické stěry a kontrola kompletního zahojení čípku by měla proběhnout za 6 měsíců od zákroku. Cca 1-2 měsíce po výkonu je doporučen pohlavní styk s prezervativem.

 

Převzato: By BruceBlaus – Own work, CC BY-SA 4.0,