HyCoSy je ambulantní vyšetření, kterým se zjišťuje průchodnost vejcovodů ultrazvukem za pomoci využití kontrastní látky, u pacientek, které mají potíže s otěhotněním. Výhodou tohoto vyšetření oproti klasické Hysterosalpingografii (zobrazení průchodnosti vejcovodů za pomoci kontrastní látky a rentgenového vyšetření) je, že zde není nutná hospitalizace v nemocničním zařízení. Po aplikaci kontrastní látky, která se aplikuje do dutiny děložní se pomocí ultrazvuku sleduje její postup do vejcovodů a dutiny děložní. Vyšetření je šetrné a nebolestivé (může být pro pacientku pouze mírně nepříjemné).